Anexo 3: Radiografía tórax (Día 5): decúbito dorsal. Índice cardiotorácico aumentado. No se observan radiopacidades pleuroparenquimatosas. (Anexo 3)