Anexo 1: Radiografía Tórax (Día 0): índice cardiotorácico aumentado. Botón aórtico prominente. Corazón en botellón. No se observan radiopacidades pleuroparenquimatosas.