Radiografía de tórax (día 0): Mala técnica radiográfica, no se evidencian infiltrados pleuro parenquimatosos.