Radiografía de tórax (Día 0): índice cardiotorácico conservado. Sin infiltrados pleuroparenquimatosos ni derrame pleural.